ПОВІДОМЛЕННЯ 18.10.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

Акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00231604)

Ейсмонта Олександра Вікторовича, який володіє більше як 10 відсотками голосуючих простих акцій Товариства та скликав позачергові загальні збори акціонерів.

В порядку абз. сьомою частини четвертої ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляю, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 13 жовтня 2020 року, загальна кількість простих акцій складає 1 446 477 штук, кількість голосуючих акцій становить 855 542 штук.